Alltid fri hemleverans
08-533 307 03

Köpvillkor

Beställningsvillkor för köttlådor från Gårdssällskapet.

§1 ALLMÄNT

Villkoren för beställning av köttlåda från Gårdssällskapet regleras genom dessa leveransvillkor. Gårdssällskapet förbehåller sig rätten att häva beställning om vi misstänker bedrägeri eller om beställaren har en betalningsanmärkning. Beställare måste vara myndig. Vi kan löpande justera priser och ändra produktinformation. Ändringar annonseras på hemsidan. Vi reserverar oss för slutförsäljningar, ändringar i innehållet samt fel i informationen på hemsidan.

§2 LEVERANSDAG & TID

Leveransdag bestäms av kunden vid bokningstillfället. Dagen innan och/eller samma dag som leverans får du alltid en leveransavisering via sms med beräknad leveranstid, ett cirkaspann på +/- 15 minuter anges. I undantagsfall kan leveransdag behöva flyttas. Vid dessa omständigheter meddelar vi alltid kunden per telefon eller E-post.

§3 LEVERANSKOSTNADER

Kostnad för leverans ingår alltid i priset för köttlådan vid leverans inom Storstockholm.

§6 REKLAMATION

Kontrollera alltid varorna så att inget har skadats i leveransen och att vakuumförpackningarna är intakta. Senast samma dag eller dagen efter leverans ska anmärkningar göras. Vid bekräftad reklamation ersätter vi varan. Felet skall rimligen ha uppstått under vår hantering.

§7 UTEBLIVEN LEVERANS

Vid utebliven eller avsevärt felaktig leverans som orsakats av Gårdssällskapet har kunden rätt att häva köpet och få tillbaka pengarna, om senare leverans inte kan godtas. (Detta gäller ej vid §14)

§8 INNEHÅLL

Gårdssällskapet kan alltid presentera gårdsursprung på köttdetaljerna. Den totala lådvikten kan variera med upp till 5%, samt vikt på enskilda detaljer kan variera i större utsträckning. I största möjliga mån levererar Gårdssällskapet de bitar som är beställda. Dock reserverar vi oss för möjligheten att behöva byta ut enstaka produkter mot likvärdiga eller bättre.

§9 PRISER

Alla priser anges i SEK inkl. moms. Gårdssällskapet förbehåller sig rätten att ändra priser på produkter samt löpande köttlådor (f.n stamkundslådan), vid sådan ändringar meddelar Gårdssällskapet kunden innan leverans. Vissa produkter med stora viktvariationer förbehåller sig Gårdssällskapet rätten att ta betalt per kilo. Exempel på dessa är Lamm eller vissa tillvalsprodukter.

§10 BETALNING

Betalning sker vid leveranstillfället med kort (ej AMEX) eller med SWISH.

§11 ÅNGERRÄTT

Kunden har rätt att häva köpet fram till tre dagar före leveransdag. (Distans- och hemförsäljningslagen: SSS2005:59.) Gällande stamkundslådor eller andra specialanpassade lådor har kunden rätt att häva köpet senast söndagen innan tänkt leverans.

§12 PERSONUPPGIFTSLAGEN

Hantering av personuppgifter faller under Personuppgiftslagen. I och med att leveransvillkoren har godkänts så godkänns också att Gårdssällskapet lagrar dina personuppgifter. Lagring av personuppgifter sker enbart för att kunna hantera kundkontakt. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part om vi inte tvingas till det, vid till exempel misstanke om brott.

§13 ÅTERVINNING

Då vi hanterar känsliga produkter i våra lokaler får vi tyvärr inte återta utsända lådor av livsmedelshygieniska skäl. Vi rekommenderar wellpappåtervinningen.

§14 KUNDSERVICE

Behöver du hjälp med din beställning, komma med synpunkter eller frågor är du välkommen att ringa oss på telefon: 08-533 307 03 eller mejla till kontakt@gardssallskapet.se

§15 FORCE MAJEURE

Vi förbehåller oss mot att leverera på grund av omständigheter utanför vår kontroll som inte går att beräkna såsom krig, krigsliknande tillstånd, arbetspartskonflikter, strejk, eldsvåda, oväder, katastrofer eller liknande händelser.