Villkor

Allmänna villkor


§1 ALLMÄNT
Genom att bli kund hos Gårdssällskapet godkänner du villkoren som är presenterade nedan.

Villkoren reglerar samtliga frågor som dessa villkor berör. Gårdssällskapet förbehåller sig rätten att uppdatera och revidera dessa villkor. För specifika köp, t ex erbjudanden kan andra villkor gälla, och är i sådana fall i tillägg till nedan villkor.

Gårdssällskapet har vid misstanke om bedrägeri eller om beställaren har en betalningsanmärkning rätt att häva köpet. Beställare måste vara myndig, och vid köp mot faktura gör Gårdssällskapet en kreditkontroll. Priser kan löpande justeras, samt produktinformation eller annat innehåll på hemsidan. Ändringar annonseras på hemsidan. Vi reserverar oss för slutförsäljningar, ändringar i innehållet samt fel i informationen på hemsidan.

Har du några frågor kring våra villkor, kontakta 0775 33 30 77 eller kontakt@gardssallskapet.se

§2 BESTÄLLNING
Beställning sker genom gårdssällskapet.se, eller via någon av Gårdssällskapets representanter.

§3 LEVERANS

Leverans av Gårdssällskapets produkter sker hem till dörren till den adress som du angett vid beställning, eller vid faktura till folkbokföringsadress. Vi levererar normalt mellan 17:00–22:00 måndag till torsdag med undantag från tisdagar då vi börjar leverera 14.00, fredag 11:00–17:00 samt både dag- och helgtid under högtider som julen. Avvikelser kan förekomma och vid leveranser innan 17:00 meddelas denna leveranstid innan. Är du inte hemma vid tidpunkten för leverans kommer vi att kontakta dig via sms eller telefon. Därefter lämnar vi lådan utanför dörren till uppgiven adress. Ansvaret för lådan övergår då till dig som kund och Gårdssällskapet ersätter ej stulen eller väderdrabbad låda. Du kan alltid hantera dina leveranser på ditt konto, vid eventuella problem att logga in, kontakta oss.

Gårdssällskapet levererar alltid i obruten kylkedja och hålls inom korrekt temperatur hela vägen till leverans. Vid lämnad låda utanför dörren övergår kylansvaret på dig som kund.

Vi försöker alltid leverera senast 22:00 men vid oförutsedda händelser eller dåliga väderförhållanden kan leveransen bli försenad och leverans senare än 22:00 vara aktuellt. I sådana fall kontaktar vi dig alltid innan 22:00 och stämmer av att det är okej eller byter leveransdag.

Gårdssällskapet förbehåller sig rätten att avboka en leverans om kunden angivit felaktiga uppgifter, vid force majure-liknande händelser (§12) eller om någon annan yttre omständighet väsentligen förändrats. Gårdssällskapet har vid utebliven leverans pga felaktiga eller bristande uppgifter, exempelvis portkod, adress etc. rätt att debitera för leveransen. Finns ej portkod behövs porttelefon eller att vi kan ringa dig per telefon för att kunna genomföra leveransen, får vi då inget svar, tar vi med lådan tillbaka och debiterar för lådan.

I samband med att du beställer hemkörning av din försändelse så delar vi dina personuppgifter (bl.a. namn och adress) med Best Transport AB och Gordon Delivery, som är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i samband med leverans. Läs deras integritetspolicy här

§4 REKLAMATION
Kontrollera varorna så att inget har skadats i leveransen och att vakuumförpackningarna är intakta. Utsända köttvaror tas ej i retur utan godkännande från Gårdssällskapet. Senast samma dag eller dagen efter leverans ska anmärkningar göras. Vid fel på vara ersätts det med i första hand nya varor alternativt tillgodo vid nästa leverans. Senare inkomna klagomål godkänns ej om inte reklamationen är av sådan art att undantag kan ges. Felet skall rimligen ha uppstått under vår hantering.

§5 UTEBLIVEN LEVERANS
Vid utebliven eller avsevärt felaktig leverans som orsakats av Gårdssällskapet har kunden rätt att häva köpet och få tillbaka pengarna, om senare leverans inte kan godtas. (Detta gäller ej vid paragraf 3.)

§6 INNEHÅLL
Gårdssällskapets produkter kommer alltid från ekologiska bönder, småskaliga producenter eller av viltkött. Vill du veta mer om våra producenter kontakta gärna oss på kontakt@gardssallskapet.se. Vi försöker alltid packa och stycka så nära angiven vikt som möjligt, dock är det ett hantverk och blir aldrig exakt. Den totala vikten på lådan kan variera med upp till 5% och varje styckdetalj kan variera med upp till 15%.

Vi reserverar oss mot eventuella förändringar i lådan vid exempelvis slutförsäljning men har för avsikt att stämma av med kunden vid större ändringar och antingen hitta en ersättningsprodukt eller byta leveransdag.

§7 PRISER
Alla priser är i SEK inkl. moms.

§8 BETALNING
Betalning sker med hjälp av Billogram för fakturor samt Stripe för kort.

För dig som väljer att betala med faktura kräver Gårdssällskapet personnummer. Fakturan skickas till din e-postadress samma dag som du får din leverans. Eventuell påminnelse skickas med brev. Väljer du att betala med faktura kommer leveransen att ske till din folkbokföringsadress.

Vid kortbetalning erbjuder Gårdssällskapet.se säkra kortbetalningar med Visa, MasterCard och American Express i samarbete med Stripe. Stripe är certifierade enligt standarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Kortköpen sker direkt hos Stripe och all information är krypterad enligt gällande standarder och regler. Endast trunkerad kortinformation hanteras eller sparas hos Gårdssällskapet.se, dvs. endast de fyra sista siffrorna i kortnumret samt kortets giltighetstid. Pengarna dras från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen. Om ditt köp avser en Stamkundslåda kommer pengarna dras från ditt konto under samma dag som din leverans.

§9 ÅNGERRÄTT
Kunden har rätt att häva köpet fram till tre dagar före leveransdag. Gällande prenumerationslådor eller andra specialanpassade lådor har kunden rätt att häva köpet senast söndagen innan planerad leverans. Gårdssällskapets lådor omfattas inte av ångerrätt enligt Distansavtalslagen (2005:59). Du kan läsa mer de varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på konsumentverkets hemsida: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/om-kunden-angrar-sitt-kop/

§10 ÅTERVINNING
Då vi hanterar känsliga produkter som kött i våra lokaler får vi tyvärr inte återta utsända lådor av livsmedelshygieniska skäl. Vi rekommenderar wellpappåtervinningen.

§11 KUNDSERVICE
Behöver du hjälp med din beställning, komma med synpunkter eller frågor är du välkommen att ringa oss på telefon: 0775 33 30 77 eller mejla till kontakt@gardssallskapet.se

§12 FORCE MAJEURE
Vi förbehåller oss mot förhinder att leverera på grund av omständigheter utanför vår
kontroll som inte går att beräkna såsom krig, krigsliknande tillstånd, arbetsplatskonflikter,
strejk, eldsvåda, oväder, katastrofer eller liknande händelser.