KRAV granskas av SVT

PetterhosOlle

Den 13  och 20 januari 2021 sände SVT Uppdrag Granskning där KRAV granskades. I det första programmet kunde vi se hur flera gårdar som inte följt reglerna tycks ha fått behålla sin certifiering från KRAV. KRAV kommenterar de fall som var med i programmet här. Det här programmet har följts upp med ett inslag om brister i hygienen på vissa slakterier. 

Gårdssällskapet började med en enkel övertygelse: det ska vara lätt att köpa ekologiskt kött av högsta kvalitet direkt från bönder vi litar på. Vi tycker att det som visats på Uppdrag Granskning är fruktansvärt. Såhär vill vi inte se att några djur ska ha det, varken på våra gårdar eller andras.

Därför tycker vi det är bra att gårdar, djurhållning och köttproduktion granskas.

Är några av Gårdssällskapets gårdar eller slakterier med i programmen?

Vi har sedan en tid vetat att en grisbonde vi jobbar med är är med i det första programmet, i fallet med den halta suggan. Dock visas inte hela bilden i programmet, som vittnesmål från andra veterinärer eller utfallet i rätten.

Denna bonde blev frikänd på alla punkter efter två dagars domstolsförhandlingar där såväl transportören och andra som hanterade suggan vittnade om att de inte sett några avvikelser. Det betyder inte att det inte är allvarligt, men det betyder att det rör sig om etn olycka i ett enskilt fall snarare än försummelse.

Samma gård har vid flertalet fall vunnit priser för sin gård, och har regelbundet öppet hus för både skola och allmänheten för att visa på en exemplarisk ekogård. Även domstolen slog fast det här, och det tio minuter efter att förhandlingarna avslutades vilket visar att det inte direkt krävdes speciellt mycket överläggning. 

Utöver det här så är inga av de gårdar vi jobbar med med i det första programmet. Så långt som vi kan se har heller inga gårdar som vi arbetar med fått så kallade förelägganden från Länsstyrelsen. De har inte heller blivit dömda för djurplågeri eller fått djurförbud.

Ett av de slakterier vi jobbar med, Lövsta kött, är med i det andra programmet. I programmet lyfts hur de haft så kallade avvikelser för bristande hygien vid flera tillfällen i månaden september 2020 och som följd fått ett föreläggande från Livsmedelsverket. 

Vi fick veta innan det här programmet sändes att det här har hänt. Det är såklart inte okej på något sätt och vi ser mycket allvarligt på de här anmärkningarna. Dock ska du som handlat från Gårdssällskapet veta att Lövstas anmärkningar gäller nötkött medan Lövsta slaktar vår gris. Den styckar vi sedan själva i våra lokaler, där vi även själva kontrollerar köttet. Vi inspekteras också av Livsmedelsverket och har utöver det egna konsulter som inspekterar oss och ser till att vi gör helt rätt när vi styckar och förpackar kött. 

Oavsett kommer vi följa upp med Lövsta och se till att bristerna åtgärdas. Lövsta kött är annars det mest transparenta slakteri i Sverige, precis som nämns i programmet så studerar SLUs studenter här och själva slaktlokalen är inglasad så att man som åskådare kan följa hela slaktprocessen.


Vad händer nu?

KRAV är Europas strängaste regelverk och en icke vinstdrivande förening. KRAV-gårdar har också färre förelägganden än konventionella gårdar. Sammantaget gör detta att vi fortfarande tror att KRAV är vår bästa väg framåt mot det vi och våra kunder vill: världens bästa djurvälfärd. Och vi måste verkligen understryka att 99% av aktiva KRAV-bönder inte fått några förelägganden.

Vad gäller slakterier och livsmedelssäkerhet, som det andra programmet handlade om, så kommer vi självklart göra en uppföljning med våra slakterier och se till att våra egna rutiner förblir lika bra som de är idag. 

Vi är jätteledsna om du som kund skulle känna tvivel. Vi lovar att vi kommer göra allt vi kan för att se till att eventuella glapp i det kontrollsystem, som vi ser som garanti för att djuren ska ha det bra, rättas till. Det här kräver uppföljning av och med KRAV, och även för oss och de gårdar och slakterier vi jobbar med. Nu som alltid vill vi att du ska kunna lita på oss och att den mat vi säljer är så bra den bara kan!

Vi är väldigt stolta över att få jobba med riktigt bra gårdar. Vi brukar varje sommar bjuda in till gårdsbesök, och hoppas att om rådande omständigheter tillåter göra det igen i sommar. 

Vi kommer fortsätta uppdatera den här sidan medan det här arbetet pågår. Självklart vill vi höra från dig om det dykt upp fler frågor efter att du har läst det här. Skriv då till kontakt@gardssallskapet.se så svarar vi så snart vi bara kan.  

Mer läsning