Om prisjustering Stamkundslådan

Varför höjer Gårdssällskapet priset på Stamkundslådan?

Den rådande situationen i världen påverkar oss alla. För oss på Gårdssällskapet och våra svenska ekogårdar har den kraftiga prisökningen på drivmedel, el och jordbruksprodukter en direkt påverkan på kostnaden för det dagliga arbetet. 

Vi kommer därför att höja priset på vår Stamkundslåda med 100 kronor. Det nya priset blir 1695 kr. Priset börjar gälla för alla kunder och leveranser fr.o.m måndag 3 oktober 2022.

100-lappen ger oss möjlighet att höja ersättningen till våra kämpande ekobönder och fortsätta att leverera gott kött direkt från gården hem till dig, på ett schysst sätt.


Vad har blivit dyrare på svenska ekogårdarna?

Först har vi den kraftiga prishöjningen på drivmedel och el. Det har en direkt påverkan på kostnaden för arbetet på gården eftersom traktorer, andra fordon och maskiner måste användas dagligen.

Sedan har vi förra sommarens värme och torka i Sverige som gjort att priset på viktiga jordbruksprodukter, som foder, stigit till mycket höga nivåer.  

Därtill kommer en råvarubrist på världsmarknaden som leder till ökade priser på bland annat jordbruksprodukter och förbrukningsmaterial. Här är en anledning kriget i Ukraina. Både Ryssland och Ukraina är stora exportörer av jordbruksprodukter och den importen är i dagsläget stängd. Det innebär att priset för dessa varor drivs upp när många bönder runtom i världen behöver samma mängd som tidigare, men utbudet är mindre. 

Allt detta leder till att böndernas kostnader ökar, samtidigt som kostnader i hela produktionskedjan ökar. Det ger dyrare djur, dyrare slakt, dyrare produktion, dyrare transporter. Enligt Jordbruksverket hade det genomsnittliga priset på nötkött ökat med ca 5% redan i början av 2022, jämfört med samma tid 2021. 

Vart går 100-lappen?

  • Ökad kostnad för inköp av kött.
  • Ökad kostnad för drivmedel till de bilar som kör ut köttlådor till dig.
  • Ökad elkostnad för kylning av kött.
  • Ökade kostnader i vårt slakteri och packning - el, förbrukningsvaror som plast och kartong.

Tillsammans stöttar vi våra bönder

En viktig bakgrund till ovan nämnda problem är att Sverige idag i mycket hög grad förlitar sig på import av jordbruksprodukter. Det gör att våra svenska ekobönder blir väldigt sårbara när världen och världsmarknaden gungar, som i samband med Covid-pandemin eller dagens krig i Ukraina. 

Det gäller alltifrån foder till utsäde. Med en ökad grad av självförsörjning skulle våra svenska gårdar stå bättre rustade. Det ligger delvis, men långt ifrån enbart, på den enskilda gården. Med en jordbrukspolitik som siktar på ökad självförsörjning skulle de svenska bönderna tryggas mer.

Att köpa ekologiskt kött från svenska gårdar är ett steg för att stötta vårt viktiga svenska jordbruk. Stötta idag, det vi vill ha kvar imorgon.  

Stamkundslådan - säsongens bästa ekokött

Med vår kundfavorit Stamkundslådan får du enkelt hem dina ekologiska favoriter, året om. Du väljer innehållet i lådan och hur ofta du vill ha den levererad – resten löser vi. Alltid ekologiskt kött från svenska gårdar. 

1 695 :-